Terapia Väylä

Yksilöterapia   Pariterapia   Työnohjaus   

Terapia Väylä tarjoaa yksilö- ja pariterapiapalveluita, työnohjausta sekä psykologista jälkipuintia (debriefing.)

                                     Työnohjaus


Yksilö - ja ryhmätyönohjauksessa tarkastellaan ja kehitetään työntekijän toimintaa ja työssä jaksamista ulkopuolisen työnohjaajan avulla. Sen avulla voidaan kehittää organisaation tai työyhteisön toimintaa keskustellen, kyseenalaistaen ja ihmetellen. Työnohjauksen avulla saadaan uusia näkökulmia, oivalluksia ja tilaa ajatella.

Työnohjauksen alussa määritellään yhteinen tavoite, kuten työhyvinvoinnin lisääminen tai muutokseen valmistautuminen. Työnohjaajana autan näkökulmien jäsentämisessä, ratkaisujen tukemisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.

Työnohjaus sopii seuraaviin tilanteisiin:

- vuorovaikutus ja kommunikaatio

- työroolit ja toimintamallit

- muutostilanteet

- työmotivaation parantaminen

- ammatillisen kasvun tukeminen

- työn haastavien tilanteiden purkaminen

- tueksi esimiestyölle