Työyhteisösovittelu

Työnohjaus vai työyhteisösovittelu?

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä, jonka tavoitteena on saada uusia näkökulmia ja ajatuksia. Joskus työyhteisössä saatetaan olla tilanteessa, jossa on ristiriitoja ja konflikteja. Tällöin työnohjauksen sijaan työyhteisösovittelu on tutkitusti tehokas tapa avata solmuja ja etsiä ristiriitaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Tällä hetkellä olen työyhteisösovittelukoulutuksessa ja teen sovitteluprosesseja seuraaviin tilanteisiin:

- joissa yhteistyö tai vuorovaikutus on haastavaa työntekijöiden tai tiimien välillä,

- esihenkilön tai alaisten välisiin ristiriitoihin,

- työtehtävien jakoon ja rooleihin liittyviin epäselvyyksiin

- kiusaamistilanteisiin ja epäasialliseen käytöksen aiheuttamiin tilanteisiin.

Sovittelu etenee seuraavien vaiheiden läpi:

1. infotilaisuus

2. jokaisen osapuolen kuuleminen yksiötapaamisissa

3. kaikkien osapuolten yhteinen sovittelutilaisuus

4. seurantatilaisuus 

Ota yhteyttä

minna.heikkinen@outlook.com