Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on menetelmä, jonka avulla voidaan edistää työhyvinvointia korjaamalla konfliktitilanteita.

"Totuus ei synny yksittäisen ihmisen päässä

eikä sitä sieltä löydy, vaan se syntyy 

totuutta yhdessä etsivien ihmisten välillä

heidän dialogisen vuorovaikutuksen prosessissa."

                                           - Peavy 2006


Työnohjaus vai työyhteisösovittelu?

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä, jonka tavoitteena on saada uusia näkökulmia ja ajatuksia. Joskus työyhteisöissä saatetaan olla tilanteessa, jossa on ristiriitoja ja konflikteja. Tällöin työnohjauksen sijaan työyhteisösovittelu on tutkitusti tehokas tapa avata solmuja ja etsiä ristiriitoja kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Tällä hetkellä olen työyhteisösovittelukoulutuksessa ja teen sovitteluprosesseja seuraaviin tilanteisiin:

- joissa yhteistyö tai vuorovaikutus on haastavaa työntekijöiden tai tiimien välillä,

- esihenkilön tai alaisten välisiin ristiriitoihin,

- työtehtävien jakoon ja rooleihin liittyviin epäselvyyksiin

- kiusaamistilanteisiin ja epäasialliseen käytöksen aiheuttamiin tilanteisiin.

Sovittelu etenee seuraavien vaiheiden läpi:

1. Toimeksiantajan tapaaminen

2. Kaikille yhteinen alkuinfo

3. Jokaisen osapuolen kuuleminen yksiötapaamisissa

4. Kaikkien osapuolten yhteinen sovittelutilaisuus

5. Seurantatilaisuus 

Ota yhteyttä

minna.heikkinen@outlook.com