• Minna Heikkinen

Koulutustaustani

- kasvatustieteiden maisteri

- erityisluokanopettaja

- ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot

- skeematerapian koulutusohjelma

- ammatillinen täydennyskoulutus neuropsykiatriset asiakkaat

- Avekki - väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta - koulutus

- työnohjaajakoulutus

- suomalainen eroseminaari ohjaajakoulutus

- Kriisityön erikoistumisopinnot, kriisi- ja traumatyön interventiot (koulutus meneillään)