• Minna Heikkinen

Koulutustaustani

- Kasvatustieteiden maisteri (Tampereen yliopisto)

- Erityisluokanopettaja (Itä-Suomen yliopisto)

- Ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot

- Skeematerapian koulutusohjelma

- Työnohjaajakoulutus (STOry), Maria Akatemia

- Ammatillinen täydennyskoulutus neuropsykiatriset asiakkaat

- Avekki - väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta - koulutus

- Debriefing-ohjaajan pätevyys, Suomen Psykologinen Instituutti

- Kriisityön erikoistumisopinnot, kriisi- ja traumatyön interventiot, Suomen Psykologinen Instituutti

-ToToKo-koulutus (työnohjaajien työnohjaaja), kouluttajana Aila Niemelä

-Työyhteisösovittelijakoulutus (meneillään)