Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmuoto. Kuntoutusmenetelmä sopii kaiken ikäiisille, joilla on haasteena tai piirteenä:

ADHD / ADD

Autismin kirjo / Aspergerin oireyhtymä

Touretten oireyhtymä

Kielelliset erityisvaikeudet

Oppimisvaikeudet

Aivovammakuntoutujat

Sopii myös:

Mielenterveyskuntoutujille

Päihdekuntoutujille

Yksilöille, pareille, perheille ryhmille ja verkostoille

Neuropsykiatria terminä viittaa psyykkisiin oireisiin, joita aivojen vaurio tai poikkeava toiminta aiheuttaa mieleen, kognitioon, emootioihin ja käyttäytymiseen. Lapsilla ja nuorilla kehitykselliset oireyhtymät ilmenevät useimmiten oppimisen erityisvaikeuksina tai käyttäytymisen säätelyssä. Käytöksen ja tunteiden säätelyongelmat ovat kuntoutuksen varsinaisina kohteina esimerkiksi tarkkaavuushäiriö-kuntoutujilla toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden harjoitusten lisäksi. Aikuisilla neuropsykiatrinen valmennus on aiheellinen varsinkin neurologisen sairauden tai vamman jälkitiloissa. Kuntoutuksen periaatteita voidaan myös hyödyntää etenevistä muistisairauksista kärsiviin asiakkaisiin.

Neuropsykiatrinen valmennus vahvistaa erityisesti toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Tällä tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi eli esimerkiksi ajanhallinta, organisointikyky, aloittamisen ja lopettamisen kyky. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia arjen- ja elämänhallinnassa.